Personvernerklæring

Opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til identifiserbare personer vil aldri bli gitt videre til andre fra www.ewis.no (East West Støyva Import) 

Du kan således være 100% trygg på at alle opplysninger du som kunde har gitt oss, som for eksempel navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, kortinformasjon, alder, kroppsmål ved bestilling av skreddersydde plagg osv., kun blir et anliggende mellom deg og www.ewis.no 

For mer informasjon henviser vi til Personregisterloven, Lov nr. 48 av 9 juni 1978. 

Paypal (for mer informasjon om Paypal, se betingelser) benytter forskjellige systemer for å gjøre dette mulig: Secure Socket Layer (SSL) skaper en sikker, kryptert forbindelse mellom din maskin og server, slik at all informasjon trygt kan overføres uten at uvedkommende kan lese den underveis.  

Du finner oss i Brønnøy-registrene – Foretaksinformasjon – Firmasøk  

Vi er anbefalt av Norshopper, du finner dem her: www.norshopper.no 

Jenny Ji-hong Huang Støyva / Njål Gunnar Støyva

Tilbake